Индивидуални онлайн-уроци по немски език

 

В качеството си на заклет преводач от и на немски език и на базата на дългогодишна практика в областта на устното и писмено приложение на придобитите през годините умения по двата езика, предлагам на своите сънародници на територията на България, както и на българите, живеещи извън пределите на родината, индивидуални онлайн-курсове по немски език, съобразени с персоналните познания, нужди и темпо на всеки обучаващ се. Обучението обхваща всички езикови нива от А1 до С2 в съответствие със заложените европейски езикови референтни рамки (GER). Методиката на преподаване цели развитие и усъвършенстване на езиковите умения във всички езикови направления:

-четене
-произношение
-слушане с разбиране
-писане и граматика,

 

включвайки разнообразни упражнения и преподавателски стратегии. За оптимално дългосрочно и ефективно запазване на новопридобитите езикови умения по езика, решаваща роля оказват позитивните нагласа и подход както на обучаващия се, така и на обучаващия. В рамките на предлаганите курсове фантазията, мотивацията и удоволствието от съприкосновението с немския език намират сигурно място. Те гарантират търсения успех и допринасят за постигането на себеудовлетворение- бонусът към новопридобитите езикови познания.

Ще се радвам лично да Ви убедя в това!