Консултации и обработка на документи

Попълване на документи:


-Кореспонденция с болнични заведения


-Попълване на формуляри, молби и заявления


-Изготвяне и попълване на административни документи

-Изготвяне и попълване на договори 


-Изготвяне и попълване на автобиографии